Ofta är de stora cykelstäderna även studentstäder. Man kan tro att de båda företeelserna är förknippade med varandra. Det kan kanske bero på att studenter ofta har en begränsad ekonomi och inte vill kosta på sig en bil. Några studentstäder med en livlig cykeltrafik är Borås, Umeå och Uppsala.

När man tittar på gamla arkivfilmer ser man att även Stockholm var en stor cykelstad före andra världskriget. Hjalmar Mehr gjorde en total omdaning av hela stadskärnan för att möjliggöra en större och snabbare biltrafik i city. De senaste decennierna har glädjande nog cykelinslaget i Stockholms gatubild ökat. Som egenföretagare i cykelbranschen är det glädjande att se att cyklandet i våra städer ökar. Det märks tydligt i till exempel Uppsala, att det behövs en kritisk massa av cyklister för att hela trafikmiljön ska ställa in sig på ett lugnare tempo. Där är fortfarande kontrasten mot Stockholm tydlig. Vårt bolag hjälper alla er som behöver transportera saker mellan punkt A och punkt B på ett snabbt, miljövänligt och effektivt sätt. Där är ofta cykeln oslagbar på kortare sträckor, med en komplicerad trafikmiljö. För att hitta våra serviceinriktade proffscyklister fick vi hjälp av Placera Personal som snabbt hittade rätt cykelkunniga personer för våra tjänster.

Det är fortfarande mycket lättare att cykla i Uppsala än i Stockholm. Politikerna och befolkningen i den Kungliga Hufvudstaden arbetar dock på att komma ikapp. En stor mängd cyklister i en stad ökar trafiksäkerheten för de flesta eftersom bilisterna vänjer sig vid att sänka farten och öka uppmärksamheten. Byts bilar ut mot cyklar blir dessutom stadsluften renare att andas. Bullret minskar och för de som cyklar påverkas dessutom hälsan positivt. Den enda nackdelen med ett ökande cyklande är de ytterligt få, men farliga, cyklister som inte respekterar fotgängare och trafiksignaler. Tänk på att du kan dyka upp väldigt fort och tyst bakom fotgängarna, ge dig till känna – och ha inte så fruktansvärt bråttom!

En synnerligen efterlängtad och positiv nyhet som infördes för oss cyklister för en del år sedan, var att vi kunde börja ta med oss cykeln på pendeltåget mellan Uppsala och Stockholm. Detta ledde till att det blev fler cyklister i Stockholm och bland pendlarna. Det som behövs för att Stockholm än mer ska ta efter den positiva cykeltrenden från Uppsala är fler och säkrare parkeringsmöjligheter för cyklarna, över hela staden. Dessutom behöver bilismen på många platser maka på sig en smula för att öka säkerheten för cyklisterna. Men jag är positiv inför framtiden. Till slut har cyklistantalet i Stockholm blivit så pass stort att bilisterna “tvingas” lugna ner sig.

Till slut hoppas jag att det blir som i Uppsala. Här är det faktiskt mycket lättare att ta sig fort och fritt dit man vill med en cykel, än vad det är med bilen. Det finns många cykelstråk som tar dig direkt dit du vill, bilisterna får ofta åka runt några kvarter. Det är dessutom mycket lättare att parkera sin cykel i city än sin bil – dessutom gratis! I Uppsala cyklar vi året runt, liksom i Umeå och andra studentstäder.