Trots att Strasbourg är säte för såväl Europaparlamentet, Europarådet och Europadomstolen så hamnar den östfranska staden ofta i skuggan av Bryssel där Europaparlamentet oftast håller till. Strasbourg är dock känt för något som är viktigare än att vara ett maktcentrum för europeisk politik och rättssystem.

Strasbourg anses nämligen vara Frankrikes mest cykelvänliga stad och rankas även högt i internationella mätningar. Mycket har gjorts för att förbättra för cyklisterna ända sedan 1978 då

Strasbourg började planera för en bättre cykelinfrastruktur och sedan dess har antalet cyklister i staden stadigt ökat. Cykelvägar har byggts och utvecklats och stora delar av den gamla stadskärnan har gjorts bilfri för att lämna plats åt såväl gångtrafikanter som för cyklister. Och arbetet fortsätter med att utveckla Strasbourg som cykelstad med inspiration från såväl Köpenhamn som från Amsterdam. Kanske är det så att den franska staden förr eller senare kommer gå om sina konkurrenter i Danmark och Nederländerna och rankas som en av Europas och kanske Världens bästa cykelstäder. Det är något som framtiden får utvisa och fram tills dess så är det bara att ta cykeln och cykla runt i Europas maktcentrum nummer ett.