Att Köpenhamn är en cykelstad borde vara vida känt i de flesta kretsar, men faktum är att också den svenska staden på andra sidan sundet är en populär stad för cyklister. I tider av miljömedvetenhet och klimathot så är Malmö en av de svenska städer som är mest cykelvänlig och där var fjärde resa som görs sker på just cykel. Inte riktigt lika höga siffror som den danska grannen där över 50 procent av invånarna tar sig till och från jobbet på cykel.

I den svenska konkurrensen står sig dock Malmö bra. I Cykelfrämjandets undersökning Cykelistvelometern så visade det sig att Malmöborna 2018 var de som var mest nöjda med förutsättningarna för att cykla i sin hemkommun, och 2017 blev de av konsultföretaget Copenhagenize Design Co, klassade som världens femte bästa cykelstad efter Köpenamn, Utretch, Amsterdam och Strasbourg.

Med flera års investeringar i infrastruktur för cykeltrafik i ryggen så står sig Malmö riktigt bra i den svenska konkurrensen. Det handlar om investeringar i servicestationer, cykelparkeringar, system för cykeluthyrning och säkrare cykelvägar för att undvika olyckor. Och ingenting talar för att ambitionsnivån kommer att minska i framtiden när allt fler av klimat- och miljöskäl inser att de borde välja cykeln framför bilen.

För den som dessutom skulle vilja uppleva två cykelstäder under samma semesterresa, eller bor i Malmö eller Köpenhamn och vill cykla runt i sin grannstad så är det dessutom möjligt att ta med sig cykeln över sundet med

Öresundståget, även om företaget reserverar sig för att det inte gäller vid platsbrist. Men det kommer alltid ett nytt tåg och visst är det härligt att cykla runt i två länder på samma dag?