Att cykla i klunga

Att cykla i klunga är något som landsvägscyklister gör, detta är något som inte fungerar för de som cyklar på mountainbike eller MTB då det ofta involverar häftiga svängar och hinder. När man cyklar i klunga är tanken att en stor grupp cyklister ska cykla så nära inpå varandra att de hjälper varandra med luftmotståndet. De som cyklar längst fram får ta det värsta medan de som ligger bakom har det mycket lättare. Cyklisterna roterar sedan positioner så att de som är trötta etter att har legat först kan vila bakom de andra. Genom att hela tiden rotera positioner så at4455984_b94bc683t alla kan vila och sedan ligga först och “dra” gör det att klungan som helhet kan cykla fortare än en ensam cyklist. Samma princip gäller när ett par cyklister cyklar ihop, även om det inte blir riktigt samma effekt som i en stor klunga.

Tanken är att man ska ligga bakom den som är framför och om det till exempel blåser sydvind borde cyklisten ligga snett bakom den framför för att ta så lite vind som möjligt själv. Blåser det inte alls borde cyklisten ligga så rakt bakom som det går.

Det är samtidigt viktigt att se till att inte lämna luckor i klungan. Om någon blir trött och tappar blir det bara svårare att komma i fatt då man inte får hjälp av klungan som helhet. Samtidigt ska man cykla snabbt nog att komma ifatt klungan. I klungan borde cyklisterna ligga så nära varandra som möjligt, en cyklist borde aldrig vara mer än en halv meter bakom den som ligger före. Men det är viktigt att inte stöta emot sitt framdäck mot den som ligger före, då det är stor risk att man ramlar. På dessa korta avstånd blir man dessutom lätt påkörd av andra om man ramlar.