Uppsala – cykel- och studentstaden

Ofta är de stora cykelstäderna även studentstäder. Man kan tro att de båda företeelserna är förknippade med varandra. Det kan kanske bero på att studenter ofta har en begränsad ekonomi och inte vill kosta på sig en bil. Några studentstäder med en livlig cykeltrafik är Borås, Umeå och Uppsala. När man tittar på gamla arkivfilmer […]

Read More